รับทำ CTPAT

366 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รับทำ CTPAT

CTPAT

โปรแกรมการต่อต้านการก่อการร้ายของอเมริกา

Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)

ข้อกำหนดระบบความปลอดภัยในการส่งสินค้า  C-TPAT เป็นโปรแกรมการต่อต้านการก่อการร้ายของอเมริกา
ทาง DB ISO จะให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ รับทำ CTPAT อย่างเช่น  

  วิสัยทัศน์และหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย(Security Vision & Responsibility)   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business Partner Security)   ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Cyber security)   ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Conveyance and Instruments of International Traffic Security)   ความปลอดภัยของซีล (Seal Security)    ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedural Security)   การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access controls)    ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security)   การฝึกอบรมและการสร้างสำนึก (Education, Training and Awareness)   คู่มือด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Manual)    กฎระเบียบข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัย (Security guard regulation)   แผนควบคุมฉุกเฉินด้านความปลอดภัย(Security emergency handling procedure)    ขั้นตอนการควบคุมข้อมูลการขนส่งสินค้าที่ถูกต้อง(Accurate transportation information control procedure)    ขั้นตอนการบันทึกรายงาน และ/หรือตรวจสอบการขาดแคลนและส่วนเกินของวัสดุ/สินค้า(Procedure to record, report, and/or investigate shortages and overages of material/cargo)    ขั้นตอนในการควบคุมบรรจุภัณฑ์ ของด่วน และสินค้า(Procedure for package, express and goods control)     ขั้นตอนการจัดการเหตการณ์ไม่คาดคิด(Incident handling procedure)   ข้อมูลหรือขั้นตอนความปลอดภัยทางไซเบอร์(Information or cybersecurity procedure)    เอกสารขั้นตอน เรื่องโปรแกรมการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย (C-TPAT) ของห่วงโซ่อุปทาน(Document procedure of supply chain security (C-TPAT) audit program.)    เอกสารขั้นตอน เรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและกระบวนการลงโทษทางวินัยสำหรับการละเมิด(IT security procedure and disciplinary action procedure for violation)   เอกสารขั้นตอน เรื่องการทาความสะอาดตู้และการปนเปื้อนของแมลง(Procedure of container cleaning and pest contamination)   เอกสารขั้นตอน เรื่องการรายงานเกี่ยวกับการโจรกรรม การปลอมแปลง และรายการที่ผิดปกติให้กับคู่ค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย(Written procedures for reporting incidents, such as thefts, tampering and unmanifested items, to affected business),

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้